Yhdistyksemme

Valkealan Iltatähti ry:n toiminta-ajatus


Valkealan Iltatähti ry on perustettu v.1971. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa vanhusten asemaa tuottamalla asumista, hoivaa, hoitoa ja erilaista viriketoimintaa kodinomaisissa olosuhteissa. Tavoitteena on myös vanhusten fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitäminen kannustamalla heitä yhteisöllisyyteen ja omatoimisuuteen unohtamatta heidän itsemääräämisoikeuttaan.
Valkealan Iltatähti ry on voittoa tavoittelematon yhdistys.

Puheenjohtaja Petri Kuutti p. 0405438707, petri.kuutti@nic.fi

Varapuheenjohtaja Veli Kaskinen p. 0445679805, vellakas@gmail.com